‍ اهميت التزام کانون های وکلا به مصوبات اسكودا؛سیدعلیرضاحسینی-وکیل دادگستری

از آنچه كه در مقدمه و مواد اساسنامۀ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) پیداست ، این اتحادیه براي ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف كانونهاي عضو تشكيل شده است . آنچه كه صراحتا در بند « ب » مادۀ ۳ اساسنامه اسكودا بيان شده است بدين شرح است :« ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در اجراي وظايف كانونهاي وكلاي دادگستري » . قطعا نتيجۀ بلافصلي كه به ذهن متبادر ميشود ، الزام آور بودن مصوبات اسكودا بمنظور ايجاد وحدت رويه در انجام وظايف و اجراي مصوبات است زيرا در غير اينصورت ، قطعا وحدت رويه حاصل نخواهد شد . ضمن آنكه در عمل نيز شاهد عبور از مصوبه هاي اسكودا توسط برخي از كانونهاي عضو هستيم . اشكال عمده به اساسنامه مصوب اسكودا ( در موضوع حاضر ) تبصره ۲ ماده ۷ آن است كه عنوان ميدارد : « التزام و اجراي مصوبات اسكودا به همه كانونهاي عضو توصيه ميشود و مصوبات در صورت تصويب در هيات مديره كانونها ، در حكم مصوبات و نظامات كانون است. » . چرا كه خود اساسنامه هم مصوبات خود را صراحتا الزام آور نميداند و اين ، خود ، نقض غرض بوده و افاده وحدت رويه نميكند و قطعا صِرف توصيه به كانونها براي اجراي آن وافي به مقصود نيست . از سوي ديگر ، تمامي كانونهاي عضو با اكثريت اعضاي خود ( اصلي و علي البدل ) در هيات عمومي حاضر هستند و نسبت به هريك از دستورات و موضوعات اظهار نظر كرده و اعمال راي ميكنند گويي كه هر هيات مديره كانون ، نظر خويش را در خصوص آن ابراز نموده است فلذا تصويب مجدد آن در هر هيات مديره اولا موجب تاخير در اجراي مصوبه است و ثانيا با اصول دموكراسي در تضاد خواهد بود . بدين توضيح كه كانون مخالف با تصويب يك مصوبه ، با تمسك به اختياري كه خود اسكودا به آن داده است از اجراي آن عدول ميكند و هيچ ضمانت اجرايي در اينخصوص وجود ندارد . فلذا بلحاظ نيل به اهداف مشخص و معين در اساسنامه اسكودا و ايضا ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در عملكرد كانونها در خصوص مصوبات هيات عمومي ( كه قبلا توسط نماينده كانونها در شوراي اجرايي مورد تاييد قرار گرفته ) ، التزام كانونها به مصوبات هيات عمومي امري لاجرم و بديهي است كه اين خود ، نيازمند اصلاح اساسنامه در مجمع فوق العاده است كه پيشنهاد ميگردد با ايجاد كارگروهي در اين زمينه و طرح در شوراي اجرايي ، نهايتا جهت اصلاح به هيات عمومي ارسال گردد.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *