كارت هوشمند اما ناسودمند وكلای دادگستري!؛ سيدمهدی حجتی- وكيل دادگستری

تكنولوژی و دستاوردهای نوين، امروزه به عنوان عاملي مهم در راستاي تسهيل امور روزمره به تمامي ابعاد زندگي انسان امروزي وارد شده و تقريباً در تمامي عرصه ها، ورودي بلامنازع داشته است.

در اين ميان وكلاي دادگستري نيز به عنوان صاحبان حرفه وكالت بالاختيار و بالاجبار تكنولوژي و نقش آن را در امور حرفه اي خويش روز به روز پررنگ تر ديده و امور روزمره و كاری خويش را با ابزار جديد سامان دهی مي كنند.

از اين منظر دير زماني نيست كه با تشكيل اولين مجتمع قضايي الكترونيك در تهران و مجتمع قضايي عدالت كه به صورت پايلوت عهده دار اجراي عدالت قضايي الكترونيك به جاي عدالت قضايي سنتي شد؛ تكنولوژی رايانه اي به صورت اجباری و به تدريج براي انجام امور قضايی در دادگستری به وكلای دادگستری نيز به نوعي تحميل شد و با اينكه هنوز زيرساختهای لازم براي ارائه خدمات قضايي الكترونيك  فراهم نبود؛ تدريجاً استفاده از اين خدمات در اقصي نقاط كشور فراگير و اجرايي شد.

كانون وكلای دادگستری مركز نيز برای آنكه از غافله توسعه خدمات الكترونيكی قضایی جديد عقب نماند؛ با ابتكاري كه اصل آن توجيه پذير مي نمايد مبادرت به انعقاد قراردادي با يكي از شركتهاي آي تي جهت طراحي كارتي هوشمند براي وكلاي دادگستري نمود تا با استفاده از اين كارت به اصلاح هوشمند كه ظاهراً در آينده، قابليت ارتقاء و ارائه خدمات بيشتر را نيز دارد؛ وكلای دادگستری را از مراجعه به دفاتر خدمات قضايی و انتظار در صفهای نسبتاً طويل اين دفاتر براي ثبت دادخواست ها و ساير خدمات قضايي مورد نياز ايشان مستغني نمايد.

در همين راستا بدواً كارت هوشمندی به صورت آزمايشی طراحی و به صورت پايلوت در اختيار پنجاه نفر از وكلای دادگستری كه داوطلب و متقاضی استفاده از اين كارت بودند قرار گرفت؛ ليكن قبل از آنكه اين تعداد از وكلای دارنده كارت هوشمند از كارايي و كيفيت چنين كارتي ابراز رضايت يا نارضايتي كنند، فراخوان ثبت نام اين كارت توسط كانون وكلا منتشر و با دريافت مبلغ معتنابهي،  كارت مزبور در اختيار وكلاي متقاضي استفاده از آن قرار گرفت و متعاقباً معلوم شد كه استفاده از كارت صادره مستلزم فعال شدن آن توسط بخش انفورماتيك قوه قضاييه و سپس مستلزم پرداخت مبلغ معتنابه ديگري براي تهيه دستگاهی به نام Card Reader است كه در فروشگاه طبقه همكف كانون به فروش مي رسد.

تبليغات و توضيحات مكرر افراد ذي ربط در تهيه و توزيع اين كارت باعث شد تا تعداد زيادی از وكلای دادگستری مبادرت به تهيه اين كارت  نمايند؛ ليكن ظرف مدت كوتاهی، دارندگان اين  كارت هوشمند به ناسودمند بودن اين كارت  پي برده و قيد استفاده از آن را زدند و ترجيح دادند كه همچنان مشتري پر و پاقرص دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي باشند!

توضیح آنکه متأسفانه كارت هوشمند طراحي شده عملاً با تغييراتي كه در سامانه خدمات الكترونيكي قضايي قوه قضاييه ايجاد مي گردد همگام نبوده و راهكاري نيز براي ارتقاء يا روزآمد كردن اين كارت با تغييرات مكرري كه در سامانه خدمات الكترونيكي قضايي صورت مي گيرد مورد پيش بيني طراحان آن قرار نگرفته است و از همين رو جزوه آموزشي ارسالي از ناحيه اداره انفورماتيك قوه قضاييه نيز پس از مدت كوتاهي بواسطه تغييراتي كه در سامانه مربوطه صورت مي گيرد جزئاً غير قابل استفاده شده و نمي تواند مورد استناد و استفاده واقع شود و عملاً کارت صادره از حیّز انتفاع خارج می گردد.

ايراد ديگري كه بر كارت هوشمند فعلي وارد است، عدم امكان ثبت دادخواست يا عدم امكان اعتراض به آراء در مواردي است كه دو وكيل به صورت منفرداً و متفقاً عهده دار وكالت و اداره پرونده هستند.

در اينگونه موارد حتي اگر هر دو وكيل، داراي كارت هوشمند باشند،  سامانه مربوطه اجازه ثبت مشخصات وكيل دوم را به وكيلي كه با كارت هوشمند خويش وارد سامانه شده نمي دهد و در اين موارد بالاجبار بايد به دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي مراجعه شود.

در موضوع طلاق توافقي نيز كه هر يك از وكلا عهده دار وكالت يكي از زوجين است نيز دقيقاً ايراد فوق وجود دارد و هيچيك از دو وكيل، علي رغم داشتن كارت هوشمند قادر به ثبت دادخواست طلاق توافقي از طريق سامانه مربوطه نيستند و بالاجبار بايد به دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي مراجعه نمايند.

اين ايرادات و ساير ايرادات جزئي ديگر مبيّن آن است كه كارت هوشمند صادره براي وكلاي دادگستري حداقل تا زمان حاضر بسيار ناسودمند و صرفاً هزينه زا بوده و در عمل كاربردي ندارد و ضروري است كه براي رفع اين ايرادات جلسات مشترك و فشرده اي توسط مسوولين ذي ربط  كانون وكلا و  مقامات ذي ربط در قوه قضاييه برگزار گردد و ايرادات بزرگ فعلي براي استفاده از كارت هوشمندي كه قرار بود كار را براي وكلا تسهيل كند فراهم گردد.


دیدگاه برای “كارت هوشمند اما ناسودمند وكلای دادگستري!؛ سيدمهدی حجتی- وكيل دادگستری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *